ARNES FOTON

Har fått låna några foton av Lidgatubon Arne Nilsson, 86 år. Han är son till Anselm och Anna Nilsson som
bodde uppe på backen, huset är nu blek-gult. Gården är fortfarande i släktens ägo. Det är lite osäkert vilka
som är på en del kort och ibland fattas någon. Om någon är fel eller ni känner igen någon som jag inte
namngett så hör av er.                  e-post    klicka här

                                                                                                                                   
Tillbaka till
startsidan
                                                         
Sid 2

Här är Arne tillsammans med Lennart Eriksson, (kan vara Ivan Eriksson). år 1945 ?
Hästhägna  vid Nils-Olofs, år ca.1935
Från vänster, Sven Althin, Gustav Westin, Arne Nilsson, ? , Hans Viktor "Palom" Lidholm.
Fotograferat borta vid Karl Erikssons loge, nuvarande konstnärns. Stängslet hör till hästbetet.
                                            Hugo Althin jagar kycklingar. Wallins kornhässja i bakgrunden.

Slåttanna på Hans-Petter Ahltins. Per-Hans bäcken nedan till vänster. Sommarlagårn i bakgrunden (är riven)
och Anselms ladugård längst bort. Personerna är Hildur Åström, Arne N. Mannen bakom Arne vet jag ej.
.

H-P Ahltin,  Anselm Nilsson, Hans-Erik Moström,

Lennart Eriksson, i bakgrunden Anselm Nilssons kornhässja och ladugård. Ännu längre bort kan man se
Hans-Erik Moströms torp. Det finns inte längre, bara några grundstenar och en igenrasad jordkällare är kvar.

Okänd med hunden Dolly. I bakgrunden Nicke-Pehrs, nuvarande Olssons. 40-talet.

Brunnsgrävning på Einar Erikssons, nuvarande Jim Sjödin. År ca 1930.

 

                                                                       © copyright Karin Olsson