Branddammen i Lidgatu den 21 juni 1961. Fotograferad och kolorerad av
Paul Lundin. Den låg vid nuvarande Margit och Lars Pehrssons gård.        
           Bilden ägs av Paul Lundins minnesfond och kommer från Bilddatabas Sollefteå. 
                     När vi var barn åkte vi skridskor på dammen vintertid.                       Karin O                    
TILLBAKA