Tillbaka till startsidan                                           Byalaget

 Lidgatu byalag har sitt ursprung i en tvättstugeförening som bildades i byn 1949 för att förenkla tvättbestyren för kvinnorna. På grund av olika omständigheter byggdes dock aldrig tvättstugan. Föreningen blev därför "vilande" i många år.

1988 beslöt man att ombilda tvättstugeföreningen till Lidgatu samhällsförening och verksamheten började komma igång. Vid årsmötet 1992 i Nils-Olofs hus ändrades namnet igen, nu till Lidgatu byalag. Man fastslog då också föreningens stadgar.

 

1993 fick byalaget en mycket fin gåva av Amy Höglund och hennes barn, nämligen
 "Pelles stuga" som ligger vid Skäljsjön, för att användas av byborna.

Bilden till höger.

1996 fick byalaget ännu en stor gåva när gårdens ägare Signe Björn skänkte storstugan och ladugården till byalaget mot att de åtog sig att inom tre år restaurera huset utvändigt. Bilden till vänster visar huset när restaureringen inleddes.

Årliga byfester och årsmöten brukar hållas på Nils-Olofs gård i storstugan.
 Storstugan står på ofri grund (arrende) och gårdsplanen, el och vatten används gemensamt med gårdsägaren som har kvar bryggstugan och övriga byggnader till sommarställe.

Efter att man fick huset så har byalaget ombesörjt att det restaurerats och bevarats för eftervärlden i så nära ursprungligt skick som möjligt. På bilden till höger kan ni se hur huset ser ut idag. Mer om gårdens historia finns att läsa under länken Nils-Olofs.

 

Nedan, köket i Nils-Olofs huset

En servicebyggnad skall iordningställas i en befintlig
byggnad bakom storstugan. Mer om det i länken
servicebyggnad.
 

Byalagets styrelse består för närvarande av:

Ordförande, Sven Gunnar Andersson
Teresia Persson, kassör och kontaktperson  e-post,    terran_88@live.se

Rolf Gilliusson, sekreterare
Ronnie Sjödin
Ulf Öhlin
Valberedning Rolf Aggestam och Maj Öhlin