Tillbaka till startsida 

      

 

     Nils-Olofs

 

Huset byggdes i början på 1800-talet men flyttades till nuvarande plats 1873. Johan August Lidholm var gårdens förste ägare men han utvandrade likt så många andra till Amerika. Gården övertogs då av en man vid namn Nils Olof Olofsson och hans hustru . Märta Karolina. De fick fyra söner och en dotter. Erik Viktor, Per August, Hans-Olof "Hampe" Nilsson och dottern Helena. Den fjärde brodern flyttade till Amerika.

Från vänster på bilden ses Per August, Viktor, "Hampe" och mor Märta Karolina samt pigan Betty Östin.

Nils-Olof Olofsson bedrev jord- och skogsbruk vilket efter hans död övertogs av de tre sönerna och deras mor.
 

Systern Helena hamnade i Rå hos Olle Sjöström men flyttade så småningom hem igen när denne dog. Nils-Olofs pojkarna sa då  - Komma tillbaks?  - Nu när hon är "utsleten". Den som levde kvar längst var Viktor, av oss i byn kallad Nils-Olofs Viktor. En grannkvinna gick dagligen till Nils-Olofs och mjölkade korna när bara två bröder var kvar. Mot slutet var bara två kor kvar och hade slutat ge mjölk. Viktor berättade då att "gammkoa" var 26 år och "öngerkoa" bara 17 år gammal. Viktor dog 1969 och sedan dess har gården stått tom. I Västernorrlands Allehanda från den 17 Oktober 1968 kan man också läsa om
Nils-Olofs Viktor.   


 
 

                                                                  

                                                                             Foto, Frans Gustav Lidholm 1966