Tillbaka till startsida 

       

     

   
 Zachri Pehrs


    Träsnidaren och bonden Zachris Pehrsson i Lidgatu föddes 1793 och dog 1871, sjuttioåtta år gammal. Han var son till klockaren och bonden Pehr Pehrsson och dennes hustru Sara Zachrisdotter i Lidgatu. Zachri Pehrs intresserade sig tidigt, redan som barn, för träsnideriet men hade fler strängar på sin lyra. Han kunde även teckna och förgylla och det finns även exempel på hans skaldekonst. Sockenborna rådfrågade ofta Zachri Pehrs då han var en kunnig man inom många områden, tex. bouppteckningar och andra förrättningar.

Zachri Pehrs var yngst av fyra syskon, två pojkar och två flickor. Hemmanet delades mellan Zachris och hans bror Pehr. Han var således bonde men jordbruket sköttes till största del av drängar och han kunde ägna mycket tid till sitt konstnärskap.

Redan som ung fick han i uppdrag att tillverka predikstolen och altartavlan i Ådals-Lidens nya kyrka som togs i bruk år 1820. Han gjorde också bland annat klockor, speglar, stolar och andra möbler varav många finns kvar runt om i bygden. På bilden ovan ses en av Zachri Pehrs stolar (finns kvar i byn)                           


   Ett vanligt motiv på Zachri Pehrs alster var rosor. Enligt traditionen snidade han rosorna till minne av sin trolovade, en gästgivardotter från Näsåker, som dessvärre dog 23 år gammal innan bröllopet hann äga rum. Ett exempel på hans typiska rosor finns på bilden till vänster. Utsmyckningen pryder en soffa som återfinns på Ådals-Lidens hembygdsgård.
 

Exempel på hans alster finns också på Nordiska museet och Murberget i Härnösand. I Lidgatu finns hans föderådsstuga (vilken han själv uppförde år 1859) kvar. Se bild nedan.

Uppgifterna om konstnären är hämtade från Paul Lundins kapitel "Zachris Pehrsson - ett folkligt geni" ur Ådals-Lidens hembygdsbok 1970.
 

Zachri Pehrs föderådsstuga i Lidgatu.